هزینه های کنفرانس

هزینه دانشجویی* هزینه آزاد*
شرکت در کنفرانس بدون مقاله 225,000 300,000
شرکت در کنفرانس با یک مقاله 300,000 400,000
شرکت در کنفرانس با دو مقاله 400,000 500,000
شرکت در کنفرانس با سه مقاله 500,000 600,000
شرکت در کنفرانس برای سازمان ها و صنایع 600,000

* تمام هزینه ها به تومان می باشد.

  1. هزینه ی ثبت نام برای دانشجویان با 25 درصد تخفیف درنظر گرفته شده است
  2. جهت ثبت بیش از یک مقاله ، به ازای هر مقاله اضافی، 100,000 تومان به وجه ثبت نام اضافه خواهد شد. (این هزینه مشمول تخفیف نمی باشد)
  3. ارسال تصویر کارت دانشجویی معتبر جهت دریافت تخفیف و ارائه آن در زمان حضور در کنفرانس برای دانشجویان الزامی است.
  4. از نویسندگان محترمی که مقالات آن ها پذیرفته شده است، تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 30/10/97 نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام فرمایند. فقط مقالاتی که تا این تاریخ، ثبت نام نویسندگان آن ها انجام گیرد، برای ارایه در کنفرانس و چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس در نظر گرفته می شوند.
  5. حضور حداقل یکی از نویسندگان مقاله جهت ارائه شفاهی و یا پوستر مقاله در کنفرانس الزامی است.
  6. مبالغ اعلامی برای حضور یک نفر از نویسندگان به عنوان ارائه دهنده می باشد و در صورتی که دیگر نویسندگان بخواهند در کنفرانس شرکت داشته باشند، لازم است هزینه مربوط به "ثبت نام بدون مقاله" را پرداخت نمایند.
  7. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه ثبت نام به بخش راهنمای کنفرانس مراجعه نمایید.

توجه : پس از پرداخت هزینه ثبت نام، وجه دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.