پیشینه کنفرانس

دوره پنجم

پنجمین کنفرانس سالانه انرژی پاک در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.

محورهای کنفرانس

انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زمین گرمایی، انرژی‌های آبی ( نیروگاه آبی، انرژی امواج، انرژی جزر و مد، انرژی گرمایی اقیانوس)، انرژی‌های زیستی، پیل سوختی و هیدروژن، نیروگاه‌های انرژی پاک، سیستم‌های انرژی هیبرید، فناوری‌های نانو و میکرو در انرژی پاک، مواد پیشرفته در انرژی پاک، صنعت سبز؛ ساختمان سبز، روش‌های تبدیل، بازیافت و ذخیره‌سازی انرژی، مدیریت و بهینه‌سازی انرژی، قوای محرکه انرژی پاک (خودرو برقی، موتور هوای گرم ،استرلینگ و غیره)، طرح‌های صنعتی و کاربردهای موفق در زمینه انرژی.

دوره چهارم

چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک در تاریخ ۴ تا ۵ تیر ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده انرژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در شهر کرمان برگزار گردید.

محورهای کنفرانس

انرژی خورشیدی ، انرژی بادی ، انرژی زمین گرمایی ، انرژی‌های آبی ( نیروگاه آبی، انرژی امواج، انرژی جزر و مد، انرژی گرمایی اقیانوس) ، انرژی‌های زیستی ، پیل سوختی و هیدروژن ، نیروگاه‌های انرژی پاک ، سیستم‌های انرژی هیبرید ، فناوری‌های نانو و میکرو در انرژی پاک ، مواد پیشرفته در انرژی پاک ، صنعت سبز؛ ساختمان سبز ، روش‌های تبدیل، بازیافت و ذخیره‌سازی انرژی ، مدیریت و بهینه‌سازی انرژی ، قوای محرکه انرژی پاک (خودرو برقی، موتور هوای گرم ،استرلینگ و غیره) ، طرح‌های صنعتی و کاربردهای موفق در زمینه انرژی.

دوره سوم

سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک در تاریخ ۱۲ تا ۱۳ تیر ۱۳۹۲ توسط پژوهشکده انرژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته در شهر کرمان برگزار گردید.

محورهای کنفرانس

انرژی باد ، انرژِی خورشید ، سیستم های هیبرید ، انرژی پاک و اقتصاد مقاومتی ، پیل سوختی و هیدروژن ، سوختهای زیستی(بیوفیول ها) ، مدیریت و بهینه سازی انرژِی ، بازیافت انرژی و روشهای ذخیره سازی انرژی ، جنبه های اقتصادی و زیست محیطی منابع انرژی پاک ، استفاده از فناوریهای نانو و میکرو در انرژِی های پاک ، طرح های صنعتی و کاربردی موفق در زمینه انرژی.

دوره دوم

دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک در تاریخ ۲۱ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۱ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در شهر کرمان برگزار گردید.

محورهای کنفرانس

بیوگاز و زیست توده ، پیل های سوختی ، انرژی زمین گرمایی ، انرژی وابسته به آب ، انرژی هیدروژن ، انرژی خورشیدی ، انرژی باد ، سیستم های انرژی هیبرید ، مدیریت و بهینه سازی انرژی ، بازیافت انرژی ، روشهای ذخیره سازی انرژی ، اثرات زیست محیطی منابع انرژی تجدید پذیر ، ارزیابی جنبه های اقتصادی و فنی منابع انرژی پاک ، دیگر زمینه های مرتبط با انرژی های پاک.

دوره اول

اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک در تاریخ ۴ تا ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در شهر کرمان برگزار گردید.

محورهای کنفرانس

فرآوری از منابع و تولید پاک انرژی ، خورشید ، باد ، امواج دریا ، جزر و مد، گرمای زمین ، تولیدات پراکنده ، ذخیره سازی انرژی ، پیل سوختی ، زیست توده ، برقآبی ، ترافیک ، منابع مرکب ، بازیافت ، توزیع و مصرف پاک انرژی ، ریز شبکه ، شبکه های هوشمند ، سیستم های انرژی کارآمد ، سوخت پاک، ساختمان های انرژی کارآمد ، ساختمانهای هوشمند ، کاهش اثرات منفی بر محیط زیست ، تجهیزات و مواد آلاینده مورد استفاده در صنعت برق ، آلودگی نوری.