جاذبه های گردشگری

شهر شیراز با وجود اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری بی نظیر خود که معرفی اجمالی آنها در ادامه آمده است، پذیرای شرکت کنندگان محترم در این کنفرانس می باشد.