کارگاه ها

ارائه دهنده: آقای دکترامیرحسین فتحی (دانشگاه شیراز)(رزومه)


سرفصل های کارگاه:


  • مقدمه: اجزا سیستم خورشیدی، کاربرد سیستم‌ های خورشیدی، انواع سیستم خورشیدی از لحاظ اتصال یا انفصال از شبکه، مراحل اتصال سیستم خورشیدی و تحلیل اقتصادی

  • معرفی نرم‌افزار پی ‌وی سیست و کاربردهای آن

  • طراحی نیروگاه جدا از شبکه با در نظر داشتن شاخص‌ های قابلیت اطمینان

  • مرور بر دو پروژه نیروگاه جدا از شبکه با کاربری و موقعیت جغرافیایی متفاوت

  • طراحی نیروگاه متصل به شبکه به همراه آموزش تحلیل اقتصادی نیروگاه

  • مرور بر یک پروژه امکان ‌سنجی نیروگاه متصل به شبکه

  • تحلیل اقتصادی نیروگاه‌ های جدا از شبکه و متصل به شبکه

  • بحث و نتیجه ‌گیری


مدت زمان برگزاری کارگاه: 4 ساعت

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان

هزینه ثبت نام در کارگاهها برای سازمان ها و صنایع : 300 هزار تومان

ارائه دهنده: آقای دکتر احمد فضلی (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) (رزومه)


سرفصل های کارگاه:


  • شاخص مصرف انرژی و برچسب انرژی در ساختمان های اداری

  • شاخص مصرف برق و گاز در ساختمان های اداری

  • راهکار های اجرایی کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری

  • شاخص ترکیبی انرژی ها تجدید پذیر و فسیلی در ساختمان های اداری

  • شاخص بار پایه در مصرف انرژی ساختمان های اداری

  • انرژی های تجدپذیر در ساختمان های اداری

  • آشنایی کلی با ممیزی انرژی در ساختمان های اداری و شرح خدمات مرتبط


مدت زمان برگزاری کارگاه: 4 ساعت

هزینه ثبت نام: 150هزار تومان

هزینه ثبت نام در کارگاهها برای سازمان ها و صنایع : 300 هزار تومان