کارگاه ها

ارائه دهنده: آقای دکتر بهنام مستاجران (دانشگاه اصفهان) (رزومه)


سرفصل های کارگاه:


جي پرامز نرم افزاري قدرتمند جهت مدلسازي پايا و ديناميک فرايند هاي مختلف ميباشد. اين نرم افزار محصول شرکت PSE بوده و توسط شرکتهايي مثل BP,TOTAL,SHELL در صنايع نفت زياد استفاده ميشود. به هرحال نوشتن معادلات بطور مناسب در اين محيط و رسيدن به يک مدل قابل اعتماد ، قوي و همگرا نياز به دانستن تکنيک هاي خاص اين نرم افزار است. هدف کارگاه آشنايي با اين نرم افزار ،کاربرد آن در سيستمهاي انژي تجديدپذير بخصوص خورشيدي حرارتي و مروري بر اين تکنيک ها مي باشد.

  • مفاهيم اساسي در مدل سازي.

  • مثال هايي منتخب از چند نرم افزار مدلسازي و شبيه سازي: فلوئنت، کدسيم پلاس، جي پرامز، اسپن.

  • چگونگي نوشتن معالات در محيط جي پرامز.

  • مدلسازي ديناميک جمع آوري و ذخيره سازي انرژي خورشيدي.

  • مثال هاي ديگر: مدل چيلر جذبي خورشيدي، مدل نيروگاه حرارتي خورشيدي ، برج هاي جداسازي، آب شيرين کن خورشيدي.


تعداد شرکت کنندگان: حداکثر 15 نفر

مدت زمان برگزاری کارگاه: 4 ساعت

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان

ارائه دهنده: آقای دکتر امیر حسین فتحی (دانشگاه شیراز) (رزومه)


سرفصل های کارگاه:


  • معرفی نرم‌ افزار ترنسیس و کاربردهای آن

  • آغاز کار در استودیو شبیه‌ سازی و معرفی قسمت‌ های مختلف این پنجره از جمله نوار ابزارها، المان‌ ها، پنجره مشخصات المان‌ ها، پیش ‌نویس المان‌ ها و توضیح منوها و اجزای کاربردی برنامه

  • معرفی کتابخانه (انواع) کامپوننت ‌ها در نرم‌افزار ترنسیس و تعریف سیستم و کامپوننت‌ ها

  • آشنایی با داده‌ های آب و هوایی برای نقاط مختلف ایران و جهان

  • آشنایی با نرم‌افزار جانبی TRANSYS به نام TRANBUILD و تعریف نواحی حرارتی مختلف در آن

  • تعریف لایه ‌های دیوار، تعریف پنجره، نفوذ هوا و شرایط آسایش حرارتی در نرم‌افزار TRANBUILD

  • مروری بر چند پروژه انجام‌ شده

  • نحوه خروجی گرفتن و مشاهده گراف‌ ها

  • آشنایی با فایل‌ های ورودی و خروجی نرم ‌افزار

  • تغییرات گرافیکی در مدل ‌سازی

  • بحث و نتیجه ‌گیری


مدت زمان برگزاری کارگاه: 4 ساعت

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان

ارائه دهنده: آقای دکترامیرحسین فتحی (دانشگاه شیراز)(رزومه)


سرفصل های کارگاه:


  • مقدمه: اجزا سیستم خورشیدی، کاربرد سیستم‌ های خورشیدی، انواع سیستم خورشیدی از لحاظ اتصال یا انفصال از شبکه، مراحل اتصال سیستم خورشیدی و تحلیل اقتصادی

  • معرفی نرم‌افزار پی ‌وی سیست و کاربردهای آن

  • طراحی نیروگاه جدا از شبکه با در نظر داشتن شاخص‌ های قابلیت اطمینان

  • مرور بر دو پروژه نیروگاه جدا از شبکه با کاربری و موقعیت جغرافیایی متفاوت

  • طراحی نیروگاه متصل به شبکه به همراه آموزش تحلیل اقتصادی نیروگاه

  • مرور بر یک پروژه امکان ‌سنجی نیروگاه متصل به شبکه

  • تحلیل اقتصادی نیروگاه‌ های جدا از شبکه و متصل به شبکه

  • بحث و نتیجه ‌گیری


مدت زمان برگزاری کارگاه: 4 ساعت

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان

ارائه دهنده: آقای مهندس محمد ناصریان (انجمن انرژی ایران) (رزومه)


سرفصل های کارگاه:


  • مقدمه اي بر اهمیت انرژي و آشنایی با انواع انرژيهاي تجدیدپذیر (معرفی خورشید به عنوان اصلیترین منبع انرژي)

  • پتانسیل سنجی استفاده از انرژيهاي تجدیدپذیر در کشور و مقایسه با سایر کشورها – بررسی وضعیت بهره برداري از برق فتوولتائیک

معرفی و توضیح پنلهاي فتوولتائیک:

   انواع پنلهاي فتوولتائیک

   تکنولوژي و نحوه ساخت انواع پنلهاي فتوولتائیک

   نحوه عملکرد پنلهاي فتوولتائیک

  • معرفی و آشنایی با اجزاي مختلف سیستم فتوولتائیک منفصل از شبکه(Off Grid)

  • معرفی و آشنایی با اجزاي مختلف سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه(On Grid)

  • آشنایی با استاندارد نیروگاههاي فتوولتاییک متصل به شبکه(On Grid)


مدت زمان برگزاری کارگاه: 4 ساعت

هزینه ثبت نام: 150هزار تومان

ارائه دهنده: آقای دکتر احمد فضلی (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) (رزومه)


سرفصل های کارگاه:


  • شاخص مصرف انرژی و برچسب انرژی در ساختمان های اداری

  • شاخص مصرف برق و گاز در ساختمان های اداری

  • راهکار های اجرایی کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری

  • شاخص ترکیبی انرژی ها تجدید پذیر و فسیلی در ساختمان های اداری

  • شاخص بار پایه در مصرف انرژی ساختمان های اداری

  • انرژی های تجدپذیر در ساختمان های اداری

  • آشنایی کلی با ممیزی انرژی در ساختمان های اداری و شرح خدمات مرتبط


مدت زمان برگزاری کارگاه: 4 ساعت

هزینه ثبت نام: 150هزار تومان